Wednesday, 24 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

bắt mạch của một người tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
bắt mạch của một người

号脉

hàomài
號脈

bắt mạch của một người

động từ

*
最常 用来 量 脉搏 的 地方 是 手腕 跟 脖子。

Zuì cháng yònglái liáng màibó de dìfang shì shǒuwàn gēn bózi.

最常 用來 量 脈搏 的 地方 是 手腕 跟 脖子。

Những nơi phổ biến nhất để bắt mạch là cổ và cổ tay.

*
号脉

hàomài

號脈

bắt mạch của một người

*
量 脉搏

liáng màibó

量 脈搏

bắt mạch

Đọc thêm :  con gấu tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon