Tuesday, 23 Apr 2024
Ngữ Pháp Tiếng Trung

Tên 12 con giáp trong tiếng Trung là gì ? Các cách hỏi tuổi tiếng Trung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

[ad_1]

Mẫu câu

Tiếp theo là những mẫu câu thường dùng để hỏi cầm tinh và trả lời

Mẫu câu hỏi thường dùng :

1, Bạn cầm tinh con gì ?

你属什么?

 

2, Bạn sinh năm nào ?

你是哪年出生?

 

3, Bạn năm nay bao nhiêu tuổi

你今年多大了?

 

Hội thoại tình huống :

你属什么?

Bạn cầm tinh con gì ?

我属龙

Tớ cầm tinh con rồng

属龙的人怎么样?

Người cầm tinh con rồng tính cách thế nào ?

属龙的人很认真

Người cầm tinh con rồng rất chăm chỉ

你是哪年出生?

Bạn sinh năm nào vậy ?

我是 1990出生

Tôi sinh năm 1990

你今年多大了?

Bạn năm nay bao tuổi ?

我今年三十岁

Tôi năm nay 30 tuổi[ad_2]

Đọc thêm :  Các cấu trúc ngữ pháp quyển 1 giáo trình hán ngữ