Sunday, 24 Sep 2023
Mỗi ngày một từ mới

quyết định tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
quyết định

决定

juédìng
決定

quyết định

động từ

*
男人 决定 一个 灯泡。

Nánrén juédìng yí gè dēngpào.

男人 決定 一個 燈泡。

Người đàn ông quyết định về một bóng đèn.

*
男人 决定 了 一个 灯泡。

Nánrén juédìngle yí gè dēngpào.

男人 在 決定 了 一個 燈泡。

Người đàn ông quyết định về một bóng đèn.

*
男人 在 决定 一个 灯泡。

Nánrén zài juédìng yí gè dēngpào.

男人 在 決定 一個 燈泡。

Người đàn ông đang quyết định về một bóng đèn.

Đọc thêm :  cười tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon