Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

quét tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
quét

扫地

sǎo dì
掃地

quét

động từ

*
女人在外面扫地。

Nǚrén zài wàimian sǎo dì.

女人在外面掃地。

Người phụ nữ quét dọn bên ngoài.

*
女人在外面扫了地。

Nǚrén zài wàimian sǎole dì.

女人在外面掃了地。

Người phụ nữ quét ra ngoài.

*
女人正在外面扫地。

Nǚrén zhèngzài wàimian sǎo dì.

女人正在外面掃地。

Người phụ nữ đang quét dọn bên ngoài.

Đọc thêm :  phòng ngủ tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon