Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

nhà máy tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
nhà máy

工厂

gōngchǎng
工廠

nhà máy

danh từ

*
工厂经理正在做介绍。

Gōngchǎng jīnglǐ zhèngzài zuò jièshào.

工廠經理正在做介紹。

Giám đốc nhà máy đang đưa ra hướng dẫn.

*
这辆车是由墨西哥的一家工厂造的。

Zhè liàng chē shì yóu Mòxīgē de yì jiā gōngchǎng zào de.

這輛車是由墨西哥的一家工廠造的。

Chiếc xe được sản xuất tại một nhà máy ở Mexico.

*
这家工厂的工人为菲亚特制造汽车。

Zhè jiā gōngchǎng de gōngrén wèi Fēiyàtè zhìzào qìchē.

這家工廠的工人為菲亞特製造汽車。

Công nhân trong nhà máy này sản xuất ô tô cho Fiat.

Đọc thêm :  bụng tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon