Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

ngôn ngữ tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
ngôn ngữ

语言

yǔyán
語言

ngôn ngữ

danh từ

*
韩语是官方语言。

Hányǔ shì guānfāng yǔyán.

韓語是官方語言。

Tiếng Hàn là ngôn ngữ chính thức.

*
英语和法语

Yīngyǔ hé Fǎyǔ

英語和法語

tiếng Anh và tiếng Pháp

*
讲一种语言

jiǎng yì zhǒng yǔyán

講一種語言

nói ngôn ngữ

Đọc thêm :  lụt tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon