Sunday, 21 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung – lốc xoáy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
lốc xoáy

龙卷风

lóngjuǎnfēng
龍捲風

lốc xoáy

*
龙卷风 能 在 没有 预示 的 情况 下 从 闪电 中 来。

Lóngjuǎnfēng néng zài méiyǒu yùshì de qíngkuàng xià cóng shǎndiàn zhōng lái.

龍捲風 能 在 沒有 預示 的 情況 下 從 閃電 中 來。

Một cơn lốc xoáy có thể giáng xuống từ một cơn bão sấm sét mà không cần báo trước.

*
龙卷风 正 逼近 这个 镇。

Lóngjuǎnfēng zhèng bījìn zhège zhèn.

龍捲風 正 逼近 這個 鎮。

Cơn lốc xoáy đang đến gần thị trấn.

*
强 龙卷风

qiáng lóngjuǎnfēng

強 龍捲風

cơn lốc xoáy lớn

Đọc thêm :  MỖI NGÀY MỘT TỪ MỚI TIẾNG TRUNG – 不能: bùnéng
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon