Sunday, 19 Sep 2021
Mỗi ngày một từ mới

MỖI NGÀY MỘT TỪ MỚI TIẾNG TRUNG – 学生: xuésheng

 

学生 :xuésheng { danh từ }
Học sinh。
Câu:
他们都是学生。
Pinyin:
Tāmen dōu shì xuésheng.
Nghĩa:
Họ đều là học sinh
#tumoi #tiengtrung

 

Post Comment

icons8-exercise-96 chat-active-icon