Thursday, 18 Apr 2024
Ngữ Pháp Tiếng Trung

Hướng dẫn cách sử dụng các từ zhǐ, kěyǐ, jiù, gēn

[ad_1]

3, 就 (Jiù)

Nghĩa : Chỉ cần

Cách sử dụng : Từ “Jiù” biểu thị yêu cầu,điều kiện để đạt được một điều gì đó . Ví dụ chỉ cần cái này thì được cái kia . Từ “Jiù” thường đi thành cụm “Jiù yào”

Ví dụ 1 : 就你去 , 我请你 ! ( Jiù nǐ qù, wǒ qǐng nǐ ) : Chỉ cần bạn đi, tôi sẽ mời bạn !

Ví dụ 2 : 就要你喜欢,我带你出去 ( Jiù yào nǐ xǐhuān, wǒ dài nǐ chūqù ) : Chỉ cần bạn thích , tôi sẽ đưa bạn đi chơi[ad_2]