Tuesday, 23 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

điện thoại di động tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
điện thoại di động

手机

shǒujī
手機

điện thoại di động

danh từ

*
你 可以 用 手机 从 几乎 任何 地方 打电话。

Nǐ kěyǐ yòng shǒujī cóng jīhū rènhé dìfāng dǎ diànhuà.

你 可以 用 手機 從 幾乎 任何 地方 打電話。

Với điện thoại di động, bạn có thể thực hiện cuộc gọi từ hầu hết mọi nơi.

*
一个 天线 内置 的 手机

yī gè tiānxiàn nèizhì de shǒujī

一個 天線 內置 的 手機

điện thoại di động có ăng-ten bên trong

*
手机 账单

shǒujī zhàngdān

手機 賬單

hóa đơn điện thoại di động

Đọc thêm :  ban công tiếng Trung là gì?