Monday, 6 Feb 2023
Mỗi ngày một từ mới

con nai tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
con nai

鹿

lu
鹿

con nai

danh từ

*
雄鹿有鹿角。

Xónglù yǒu lùjiǎo.

雄鹿有鹿角。

Hươu đực có gạc.

*
鹿正在逃跑。

Lù zhèngzài táopǎo.

鹿正在逃跑。

Những con nai đang bỏ chạy.

*
地里的鹿

dì lǐ de lù

地裏的鹿

hươu trên cánh đồng

Đọc thêm :  nấu cơm tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon