Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

cái bút tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
cái bút

cái bút

danh từ

*
用黑色圆珠笔签这些文件。

Yòng hēisè yuánzhūbǐ qiān zhèxiē wénjiàn.

用黑色圓珠筆簽這些文件。

Dùng bút bi mực đen để ký vào các giấy tờ này.

*
我用钢笔记笔记,因为钢笔写起来很容易。

Wǒ yòng gāngbǐ jì bǐjì, yīnwéi gāngbǐ xiěqǐlái hěn róngyì.

我用鋼筆記筆記,因為鋼筆寫起來很容易。

Tôi ghi chép bằng bút, vì nó dễ viết.

*
用笔写

yòng bǐ xiě

用筆寫

viết bằng bút

Đọc thêm :  bọ cánh cứng tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon