Wednesday, 19 Jun 2024
Mỗi ngày một từ mới

Tặng kem tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Tặng kem

奖金

jiǎngjīn
獎金

Tặng kem

danh từ

*
奖金 的 多少 取决于 我 工作 的 多少。

Jiǎngjīn de duōshǎo qǔjuéyú wǒ gōngzuò de duōshǎo.

獎金 的 多少 取決於 我 工作 的 多少。

Quy mô tiền thưởng của tôi phụ thuộc vào lượng công việc tôi làm.

*
圣诞 奖金

shèngdàn jiǎngjīn

聖誕 獎金

tiền thưởng vào Giáng sinh

*
年终 奖金

niánzhōng jiǎngjīn

年終 獎金

thưởng hang năm

Đọc thêm :  Từ vựng tiếng Trung về Chứng khoán
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon