Wednesday, 21 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

Sydney tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Sydney

悉尼

Xīní
悉尼

Sydney

danh từ

*
悉尼 是 澳大利亚 ​​最大 的 城市。

Xīní shì àodàlìyà zuìdà de chéngshì.

悉尼 是 澳大利亚 ​​最大 的 城市。

Sydney là thành phố lớn nhất ở Úc.

*
悉尼 , 澳大利亚

Xīní, àodàlìyà

悉尼 , 澳大利亞

Sydney, Úc

Đọc thêm :  làm tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon