Sunday, 21 Jul 2024
Học Tiếng Trung Qua Bài Hát

Học tiếng Trung qua bài hát : Nữ Nhi Tình (女儿情)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

鸳鸯双栖蝶双飞
yuān yāng shuāng qī dié shuāng fēi
满园春色惹人醉
mǎn yuán chūn sè rě rén zuì
悄悄问圣僧
qiǎo qiǎo wèn shèng sēng
女儿美不美
nǚ ér měi bù měi
女儿美不美
nǚ ér měi bù měi
说什么王权富贵
shuō shén me wáng quán fù guì
怕什么戒律清规
pà shén me jiè l锟斤拷 qīng guī
只愿天长地久
zhī yuàn tiān cháng dì jiǔ
与我意中人儿紧相随
yǔ wǒ yì zhōng rén ér jǐn xiāng suí
爱恋伊爱恋伊
ài liàn yī ài liàn yī
愿今生常相随
yuàn jīn shēng cháng xiāng suí
鸳鸯双栖蝶双飞
yuān yāng shuāng qī dié shuāng fēi
满园春色惹人醉
mǎn yuán chūn sè rě rén zuì
悄悄问圣僧
qiǎo qiǎo wèn shèng sēng
女儿美不美
nǚ ér měi bù měi
女儿美不美
nǚ ér měi bù měi
说什么王权富贵
shuō shén me wáng quán fù guì
怕什么戒律清规
pà shén me jiè l锟斤拷 qīng guī
只愿天长地久
zhī yuàn tiān cháng dì jiǔ
与我意中人儿紧相随
yǔ wǒ yì zhōng rén ér jǐn xiāng suí
爱恋伊爱恋伊
ài liàn yī ài liàn yī
愿今生常相随
yuàn jīn shēng cháng xiāng suí
说什么王权富贵
shuō shén me wáng quán fù guì
怕什么戒律清规
pà shén me jiè l锟斤拷 qīng guī
只愿天长地久
zhī yuàn tiān cháng dì jiǔ
与我意中人儿紧相随
yǔ wǒ yì zhōng rén ér jǐn xiāng suí
爱恋伊爱恋伊
ài liàn yī ài liàn yī
愿今生常相随
yuàn jīn shēng cháng xiāng suí
愿今生常相随
yuàn jīn shēng cháng xiāng suí
常相随
cháng xiāng suí

Đọc thêm :  Học tiếng Trung qua bài hát : Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi - Yue liang dai biao ni de xin
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon