Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

đến tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
đến

lái

đến

động từ

*
过来。

Guò lái.

過來。

Đến đây.

*
向着 ……. 来

xiàngzhe ……. lái

向著 ……. 來

Đi về hướng

*
早些 来

zǎoxiē lái

早些 來

đến sớm

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - chú chó
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon