Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

bàn café tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
bàn café

茶几

chájī
茶几

bàn café

danh từ

*
Bạn có thể làm điều đó với tôi không?

Bié bǎ nǐ de jiǎo fàngzài kāfēizhuō shàng.

Bạn sẽ không bao giờ làm được điều đó nữa.

Xin vui lòng giữ chân của bạn khỏi bàn cà phê.

*
玻璃咖啡桌

bōli kāfēizhuō

玻璃咖啡桌

bàn cà phê kính

Đọc thêm :  Trang Chủ tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon